Overview

DMC SAIGON tiền thân là nhóm DJ hiphop tiên phong của Việt Nam dưới sự đảm nhiệm của DJ Wang, bắt đầu hoạt động từ năm 2003. Nhóm đã tham gia tổ chức và trình diễn rất nhiều các sự kiện lớn trên toàn quốc, nhóm cũng từng làm qua rất nhiều các bar club lớn nhất việt nam tại các thời điểm khác nhau. | read more

DMC Saigon Profile Administrators