DJ & EDM Events in San Francisco

 • Sat 07 Sep
 • Fri 06 Sep

  Marbs and Rinzen

  Halcyon

 • Fri 06 Sep
 • Fri 06 Sep
 • Sat 07 Sep

  Massive Attack

  Bill Graham Civic Auditorium

 • Sat 07 Sep
 • Sat 07 Sep
 • Sat 07 Sep
 • Sat 07 Sep
 • Sat 07 Sep
 • Sat 07 Sep
 • Sat 07 Sep

  A-WA

  The Independent

 • Sat 07 Sep
 • Sat 07 Sep
 • Sat 07 Sep
 • Sat 07 Sep

  NDA

  Phonobar

 • Sun 08 Sep

  Stamina Sundays - No Cover

  F8 - 1192 Folsom

 • Sun 08 Sep
 • Sun 08 Sep
 • Tue 10 Sep