Top 50k on The DJ List

Wegha

Budapest, Hungary

Psy-Trance, Tech House

Wegha SoundcloudWegha MixcloudWegha Soundcloud

Music

More Music

Biography

DJ Wegha (StarSheep System)

The Fall (Retrogression)

– a biography –

This is not a success story.

As the youngest son, growing up in the Shadow of his older brother and his heartless gang, Andris came under the spell of colorful machines and press button gadgets very early on in life, creating his own dream world. As he elaborates: “I started using audio editors in 1994, I made house-like music with a program called Fastracker, and we made a remix of Queen’s Another one bites the dust song with a record player and a pc…”, which in itself is enough to suggest fishy aesthetics. Then came goatrance.

He first came across this genre in 1996 at a party organized by Kenguru, where he fell in love with the style and following the path of a spoilt dandy, he spent quite a lot of pocketmoney on vinyl records.

At that time in Hungary there were already many talented DJs spinning psychedelic music, like Oleg, Jirzsij and Virág, but the psytrance scene was still in its infancy, so it was easy for Andere to have his place in the sun. (This is history, but if healthy goasnobism had developed at the right time in Hungariandom, Wegha Andere might not have been able to crush the parties that the committed performers cultivating the profession with humbleness and on an artistic level had built up with engineered preciseness during the night.)

So it happened in 1998 that Wegha’s name also appeared on the lineup of the Halásztelek Party, regarded cultic today as the Hungarian pioneer of open-air party series, and then stayed there throughout a whole decade, for what seemed an eternity.

Then, as one of the permanent actors of the Budapest psychedelic scene, he kept ascending towards the world’s stage at the side of the great and unrepeatable dj Virág: from 2000 to 2005 they hosted Sunday Deep Smile sessions to fame, and in 2001 Turbopauza was formed, a popular live-act (bass guitar, conga/percussion, KORG SX sampler, Roland Phantom keyboard), as many believed, deservant of a much better fate than met.

The formation had lots of gigs ’till 2008, among them on the main and chill stage at Ozora.

(http://www.myspace.com/turbopauza , soundcloud.com/turbopauza)

This, of course, in no way satisfied Wegha’s aspirations: from 2007 he was also co-managing a club, the justly infamous/famous Szociál KLub in Közraktár on the bank of Danube, the headquarters of his own club-nights featuring international psytrance artists, with which the inglorious achiever has appeared at several places in the Budapest nights since then.

Ten long years had to pass for this pleasant fairy-world to get fed up with Andere’s conceit, arrogance and inexpertness… but finally, at the 2008 O.Z.O.R.A. Festival (psychedelic tribal gathering) the visitors did not have to read his name among those in the lineup. However, Destiny – this capricious and cruel dictator of our lives – once again put the long-suffering, treehugger colony’s tolerance to the test: the Organizers could do nothing else but put Wegha on the main stage in place of Simon Posford, who was verifiably absent due to sickness. The ‘dog and pony show’ then called a dj set, was followed by a longer, almost ethereal silence, to our biggest relief… and though our plain old common sense would have made us expect seven years of Canaan after seven years of famine, unfortunately, belieing the Bible, after a short break, 2010 became the truly black letter year for every refined partygoer, for this was when Wegha Andere, this wolf in sheep’s clothing ‘einstand’-ed the best weekday, Thursday: at Margit Island’s duly popular ChaChaChaCabrio in the summer and setting up base at the U26 from autumn. Then everyone’s fears came true: there was a new crack in the psychedelic space-time continuum: at the revived Halásztelek in the Pilis, and we could also hear his unworthy shows on Avatar too.

And all of those people who still had hopes that the disturbance in the Force would cease and the divine order of the Universe would be restored, underestimated Wegha, this psytrance Anakin Skywalker.

Because this villain, having deposited his soul at the feet of the Devil by way of a Faustian contract, would sure enough yank even the angels from the heavens – there’s no question about how he got to the head position of an international festival. Stuff like this happen and that’s it.

/olrajtovics&novishari/

Lejtmenet

- biográfia -

Legkisebb fiúként, a bátyja és annak lelketlen galerija árnyékában fölcseperedő Andris fiatalon került a színes gépek és a nyomógombos készülékek csillogásának bűvkörébe, így alakított ki magának egy saját álomvilágot. Ő maga így vall erről: „1994-ben elkezdtem zeneszerkesztőket használni, a Fastracker nevű programmal csináltam house-szerű zenéket, csináltunk egy remixet a Queen Another one bites the dust című számára egy lemezjátszóval és egy pc-vel…”, ami már önmagában is kétes ízlésvilágot feltételez. Aztán jött a goatrance. Először ’96-ban találkozott a műfajjal egy Kenguru által szervezett bulin, ahol beleszeretett a stílusba és az elkényeztetett úrifiúk útját követve bakelitekre költötte nem kevés zsebpénzét. Magyarországon már akkoriban is olyan tehetséges dj-k pörgették a pszichedelikus muzsikákat, mint Oleg, Jirzij vagy Virág, ám a psytrance szcéna akkor még gyerekcipőben járt, így Andere könnyedén érvényesült. (Ez történelem, de talán ha Magyarhonban is idejekorán kialakult volna az egészséges goasznobizmus, föltételezhető, hogy Wegha Andere nem zúzhatná össze délelőttönként dilettáns szettjeivel az elhívatott, a szakmát alázattal, művészi szinten művelű előadóművészek által az éjszaka folyamán mérnöki pontossággal fölépített partikat.)

Így esett, hogy az 1998-as évben a ma már kultikusnak számító első halásztelki bulin, és utána egy örökkévalóságnak tűnő évtizeden keresztül, Wegha neve is fölkerült a line-upra. Eztán, mint állandó szereplője a budapesti pszichedelikus közegnek, a nagyszerű és megismételhetetlen dj Virág hátán mászott tovább a világot jelentő deszkák felé: 2000-től 2005-ig még együtt vitték a nagysikerű vasárnap esti Deep Smile sessionöket és ekkor (2001) alakult meg a sokak által kedvelt és jobb sorsra érdemes live-act, a Turbopauza (bass guitar, conga/percussion, KORG SX sampler, Roland Phantom keyboard). A formációnak számos fellépése volt köztük volt Ozora fesztivál nagyszínpada is.

(http://www.myspace.com/turbopauza , soundcloud.com/turbopauza)

Ez persze koránt sem elégítette ki Wegha nagyravágyását: Ekkor jött 2007-től a dunaparti Közraktárban üzemelő méltán hírhedt Szociál Klub, ahol saját klubestet gründolt, nemzetközi psytance előadókkal, amivel a becstelen törtető azóta több helyen is föltűnt a budapesti éjszakában.

Mintegy tíz hosszú évnek kellett eltelni ahhoz, hogy ez a kedves manóvilág végre megelégelje Andere önteltségét, arroganciáját, hozzá nem értését: a 2008-as O.Z.O.R.A. Fesztiválon (psychedelic tribal gathering) végre nem olvashatták nevét a látogatók a timetable-ön. De a Sors – ez a szeszélyes, könyörtelen irányítója gyarló életünknek – megint próbára tette e sokat próbált, faölelő kolónia béketűrését: a Szervezőség kénytelen volt Weghát fölléptetni a nagyszínpadon a betegség miatt igazoltan távollévő Simon Posford helyett. Az akkor dj set címszó alatt elkövetett parasztvakítás után legnagyobb megnyugvásunkra következett egy hosszab szinte éteri csönd… és bár a józan ész is azt diktálná, hogy a hét éves éhínséget követően végre hét év Kánaán következik, sajnos a Bibliát meghazudtoló módon rövid pauza után 2010 lett az igazi fekete betűs év minden jóérzésű partilátogató számára, ekkor esett ugyanis, hogy Wegha Andere, ez a báránybőrbe bújt farkas einstandolta a hét legjobb napját, a csütörtököt: nyáron a méltán fölkapott margitszigeti ChaChaChaCabrio-ban, ősztől pedig az U26ban vert tanyát. Aztán bekövetkezett, amitől mindenki félt: újabb hasadás keletkezett a pszichedelikus téridőkontinuumban is: az újjáélesztett Halásztelken, a Pilisben és az Avataron is hallhattuk méltatlan produkcióit.

És aki még hitt abban, hogy idővel megszűnik a zavar az Erőben és újra helyreáll az Univerzum rendje, alulbecsülte Weghat, ezt a psytrance Anakin Skywalkerét.

Mert ez a lelkét az Ördögnél faust-i szerződés keretei közt letétbe helyező lator bizony az angyalokat is lerángatná a lábuknál fogva a mennyekből.

Ezek után nem kérdés milyen módon kerülhetett egy nemzetközi fesztivál megmondói poziciójába.

/olrajtovics/