Top 25k on The DJ List

Thomas Cook

Ostrava, Czech Republic

Hardcore / Hard Techno

Thomas Cook SoundcloudThomas Cook Youtube

Music

More Music

Videos

More Videos

Biography

EN

Thomas Cook, his real name is Tomáš Kuchař borned in Ostrava in 1989 (Czech republic), where still living. He started interest in electronic music, when he was 16. After regular visits of local clubs, his enthusiasm in the music was more and more bigger. It didn´t take a lot of time, when he was 17 years old, he stands for the 1st time before mixing desk as the DJ Cook. He learned many things how to play music for the people in the clubs. Thanks these experiences he makes own distinctive sound. In techno music especially hardtechno/schranz , he discovered his passion around the year 2009. However in Ostrava, hardtechno was not too much popular. Because of this situation, he decided to start promotional activities under the name of Thomas Cook .

First action of Thomas Cook was called Hardsession. This party have had 5 parts. Every other organized events gave him a lot of experiences. On the last Hardsession, He was presented as czech HT no.1 – Dj Golpe. Each event was organized, however, took place in the neighboring of Ostrava. After He finalized the Hardsession nr.5, Thomas realized the needs of Hardtechno and get it directly to Ostrava and therefore this music to appear in the widest audience as possible.

If he could not play in Ostrava, in front of the people and at leasted at home recording mixes, which are propagated on the internet. His sets started attract over time more and more people, which further publicized on the Internet, he received more attention then.

In the year of 2011, he has met Mark Hankovzski and Thomas Cook with his help returned to the promoting activity. Marek listen to his plan to organize quality Techno events in Ostrava and because he is big fan of electronic music, they started with this idea and realizing. One word and in April 2011, they both organized together an event called LEXIKON Lessen 1 and straight at the legendary club Bogota. This event has received such attention that nobody was acounted . The visit was really abundant, so i got a chance to organize other parts. Thomas Cook course at each event stands out and gets into the subconscious of people and it has been only in Ostrava . Event Lexikon became his child and plans to continue his work .

Thomas is still trying to develop and evolve to his sets and techniques, which were improved and refined. In the future, he wants to continue playing and in the promoting activities and also trying to work on their own production.

Thomas Cook played with names such as: Mario Ranieri, Takaaki Itoh, Space DJ´z, Viper XXL, Jason Little, Daniela Haverbeck, Du ART, David Moleon, Reaky, Tilthammer, Bentech, Jim-E, Atom, Golpe, Whitecker, Destroyer, Kaisersoze, Matthew, Spiriakos, Koffos, Pavel Krejdl, Roman Hyde, Dj Boss, B.UNQ!, No-On, Deagon, LamyCZ, Skais, etc..

CZ

Thomas Cook, pravým jménem Tomáš Kuchař se narodil roku 1989 v Ostravě, kde také stále žije.O elektronickou hudbu se začal zajímat okolo 16-ti let a po pravidelných návštěvách místních klubů, se začal o hudbu zajímat čím dál tím víc. Netrvalo to dlouho a v 17-ti letech se poprvé postavil za mixážní pult jako Dj Cook. V místním klubu se začal učit hrát na CD playery a začal si hledat svůj osobitý zvuk. Kolem roku 2009 se zamiloval do hudebního stylu jménem Hardtechno/Schranz. V Ostravě se však hraní a vůbec parties s tímto žánrem hudby, hledaly těžko a tak se pustil do promotérské činnosti pod jménem Thomas Cook.

Jeho první akce nesla název Hardsession a tato clubová noc si odbyla celkem 5 dílů.Každá další uspořádaná akce mu dala mnoho zkušeností a na Hardsession 5 již hrál všem známý v tomto odvětví Dj Golpe. Všech 5 dílů této akce se však konaly v přilehlém okolí města Ostravy. Po uspořádání Hardsession 5 si Thomas uvědomil, že je potřeba Hardtechno dostat přímo do Ostravy a to proto, aby se tato hudba dostala k co nejvíce lidem.

Když nemohl hrát v Ostravě před lidma, tak alespoň doma nahrával sety, které poté propagoval na internetu. Jeho sety se lidem líbily a hlavně díky tomu dostal šanci si zahrát ve svém rodném městě. Jeho sety lákaly postupem času více a více lidí a jeho jméno se začlo vrývat do paměti, všem místním partypeoples. Jeho setům, které dále propagoval na internetu, se dostávalo čím dál tím více pozoronosti.

V roce 2011 se poznal s Markem Hankovzskim a Tomáš Kuchař se s jeho pomocí opět vrátil k promotérské činnosti. Marek si vyslechnul jeho plán pořádat kvalitní Techno akce v Ostravě a protože je velkým nadšencem pro elektronickou hudbu, začal s touto myšlenkou také pohrávat. Slovo dalo slovo a v Dubnu roku 2011 spolu uspořádali akci s názvem LEXIKON Lessen 1 a to rovnou v legendárním klubu Bogota na Stodolní ulici. Této akci se dostalo takové pozornosti s kterou ani jeden nepočítal. Návštěva byla opravdu hojná, takže dostali šanci uspořádat i další díly. Thomas Cook samozřejmě na každé akci vystupuje a dále se dostává do podvědomí lidí a to již nejen v Ostravě. Akce Lexikon se stala jeho dítětem a hodlá na ní dále pracovat.

Thomas se snaží stále rozvíjet a vyvíjet tak, aby jeho sety a technika byly lepší a preciznější. V budoucnu chce nadále pokračovat jak v hraní tak v promotérské činnosti a také se snaží pracovat na své vlastní produkci.

Thomas cook si zahrál vedle jmen jako např: Mario Ranieri, Takaaki Itoh, Space DJ´z, Viper XXL, Jason Little, Daniela Haverbeck, Du ART, David Moleon, Reaky, Tilthammer, Bentech, Jim-E, Atom, Golpe, Whitecker, Destroyer, Kaisersoze, Matthew, Spiriakos, Koffos, Pavel Krejdl, Roman Hyde, Dj Boss, B.UNQ!, No-On, Deagon, LamyCZ, Skais, etc..