Biography

Club hiện tại đang làm việc 2013 tại Hồ Chí Minh :

+ Gold Club – 2 Hồ Huấn Nghiệp Q.1 (Resident DJ)

+ Shadow Club – Le Thanh Ton Q1

+ Gossip Club – Trần Hưng Đạo Q.1

+ Kumho Club – 39 Hai Ba Trung Q.1

+ Crazy 8 Club – Suong Nguyet Anh Q.1

+ Tokyo Club – 106 Trần Tuấn Khải Q.5

+ Ocean Club – Bien Hoa

+ Canalis Club – 147 Hai Bà Trưng – Q.1

Khởi nghiệp từ năm 2000 tại:

.Club No1 (Ho Chi Minh)

+ Club Begee Trang (Ho Chi Minh)

+ Discotheque Spaceship (Ho Chi Minh)

+ Club New Century (Nha Trang)

+ Club Bluesky (Vung Tau)

+ Club seven (Vung Tau)

Từ năm 2003-2006:

+ Discotheque New Century (Ha Noi)

Các club đã làm việc từ năm 2006-2013 tại HCM và Biên Hoà:

+ Club Palace (Ho Chi Minh)

+ Discotheque Gossip (Ho Chi Minh)

+ Club 96 (Ho Chi Minh)

+ Club 56 (Ho Chi Minh)

+ Club 97 (Ho Chi Minh)

+ Club Wave (Ho Chi Minh)

+ Club 008 (Ho Chi Minh)

+ Club Peppi (Ho Chi Minh)

+ Club Oscar (Ho Chi Minh)

+ Shadow Club (Ho Chi Minh)

+ Vox Club (Ho Chi Minh)

+ High Club (Ho Chi Minh)

+ Gold Club (Ho Chi Minh)

+ Crazy8 (Ho Chi Minh)

+ Nextop Club (Ho Chi Minh)

+ Tokyo Club (Ho Chi Minh)

+ MTM Club (Bien hoa)

+ Venus Club (Bien hoa)

+ Ocean Club (Bien hoa)

+ v.v………….

Các Shows – Events đã từng tham gia biểu diễn:

+ Club S3 (Hanoi)

+ Club Civilight (Hanoi)

+ Club Diamond D (Hanoi)

+ Club Zero (Hanoi)

+ Club Arges (Hanoi)

+ Dj Storm (Hanoi)

+ Club Face (Hanoi)

+ Club Halong (Ha Long)

+ Discotheque New Square & Nexttop (Ha Noi)

+ Hotel Sheraton (Ha Noi)

+ Club VooDoo (Ha Noi)

+ Club BabyFace (Ha Noi)

+ Club Rain (Da Lat)

+ Club F3 (Da Nang)

+ Club Tv (Da Nang)

+ Club MOS (Hai Phong)

+ Club MDM (Hai Phong)

+ Club Bien Goi (Hai Phong)

+ Club Lost (Nha Trang)

+ Club Yasaka (Nha Trang)

+ Club MDM (Nha Trang)

+ Club Dem Mau Hong (Binh Duong)

+ Club 03 (Vung Tau)

+ Club X5 (Ha Noi)

+ Zouk out – Paradise Club

+ Club Life (Ha Noi)

+ v.v…………….