Top 50k on The DJ List

Kadir Pelit

Rotterdam, Netherlands

Kadir Pelit Soundcloud

Music

More Music

Biography

Rotterdam is al decennia lang de kraamkamer voor grote (inter)nationale DJs en organisaties. Kadir Pelit als DJ en geestelijk vader van Undertone maakt al enige tijd deel uit van deze geschiedenis. Met zijn visie op muziek en feesten draagt hij bij aan het opgroeien van bezoekers nu en in de jaren die gaan komen.

Kadir is in Nederland opgegroeid en zijn Turkse roots zijn alom aanwezig in zijn harde werk en de sterke drive voor alles wat hij doet. “Zeggen wat je doet en doen wat je zegt”, een gezegde dat voor hem lijkt te zijn geschreven. Zijn sets en feesten hebben dan ook veel gemeen; er is over nagedacht, oog voor detail, diepte en emotie. Keer op keer weet hij feestgangers en collega DJ/producers die hij boekt op zijn feesten te beroeren met de platen die hij draait. Zijn muziek loopt van diepe techhouse naar melodieuze techno, waamee hij iedere keer weer een boeiend muzikaal verhaal vertelt aan een dansend publiek.

Kadir’s ervaring achter de draaitafels begon meteen goed tijdens avonden van sterke organisaties als “Sound Architecture” in clubs als Nighttown en Off_Corso in Rotterdam en op de beruchte feesten van “Gasten Zonder Grenzen” in Amsterdam. Dit zorgde ervoor dat hij werd opgemerkt door o.a. Extrema en Bla Bla, wat resulteerde in boekingen op “Solar Festival” en op de avonden van Daniel Sanchez in Studio 80.

Als resident van de avonden van Tuneskin in de Catwalk drukte hij zijn stempel in de legendarische club. Een residency bij 300MPH volgde en met uiteindelijk zijn Catwalk residency demonstreerde hij maandelijks aan het publiek en het uitgaansleven van Rotterdam zijn kwaliteiten, wat leidde tot de geboorte van Undertone. Met boekingen als o.a. Dominik Eulberg, Gabriel Ananda, Minilogue, Sebo K en Rodriguez Jr. weet hij iedere keer een publiek aan te trekken dat enthousiast binnenkomt, uitzinnig naar buiten gaat en met een tevreden gevoel terugkijkt op de avond.

Dankzij het succes van Undertone en Kadir Pelit’s meeslepende sets, is zijn agenda steeds voller aan het raken met gigs voor 300MPH, Moments en Michel de Hey. Allemaal tekenen dat Kadir Pelit en zijn eigen Undertone nog lang niet klaar zijn met het bestormen van het uitgaansleven.

[English]

For the past decades Rotterdam has harboured and brought into the world many (inter)national DJs and party organisations. As a DJ and as founder of Undertone Kadir Pelit plays part in that history for some time now. With his view on music and parties he contributes to the growth of visitors now and in the years to come.

Kadir grew up in Holland, with his Turkish roots clearly marking his hard work and the drive for everything he does. “Say what you do and do what you say”, a saying that seems to have been written for him. His sets and parties have a lot in common; well thought through, with an eye for detail, depth and emotion. Time after time with the records he plays he moves the minds and souls of the party people and the colleague DJ/producers he books on his parties. His music of choice goes from deep techhouse to melodic techno, telling the dancing crowds a unique story every time.

His experience behind the decks started off well during nights of strong organisations like “Sound Architecture” in venues such as Nighttown and Off_Corso in Rotterdam and on the infamous “Gasten Zonder Grenzen” parties in Amsterdam. Soon he was noticed by Extrema and Bla Bla to name a few, resulting in bookings on “Solar Festival” and nights of Daniel Sanchez in Studio 80.

Being a resident on the Tuneskin nights at Catwalk, he made a name for himself in the legendary club. Next was his residency for 300MPH and eventually with his Catwalk residency he presented his quallities to the crowd and nightlife of Rotterdam on a monthly base, which led to the birth of Undertone. Booking names like Dominik Eulberg, Gabriel Ananda, Minilogue, Sebo K and Rodriguez Jr. on Undertone, he attracts party people coming in with enthusiasm, going out filled with joy and looking back on the night with satisfaction.

Thanks to the success of Undertone and Kadir Pelit’s vivacious sets, he’s got a busy schedule with gigs for 300MPH, Moments and Michel de Hey. All of those are signs that predict Kadir Pelit and is his very own Undertone are far from done with storming the nightlife.